Monstera Obliqua Peru

Een Monstera Obliqua is echt een uiterst zeldzame kamerplant, die ook in het wild uiterst zeldzaam is. Deze prachtige en uiterst bijzondere plant was tot 1977 dan ook pas slechts 17 keer in het wild waargenomen! Inmiddels staat de teller op 710 waarnemingen in het wild. In het wild groeit deze plant best snel met ongeveer 2,5 blad per maand, maar wanneer zij binnenshuis wordt gehouden blijft dit beperkt tot ongeveer 1 blad per maand in het groeiseizoen.

Het meest bijzondere aan deze fascinerende plant is dat de bladeren de neiging hebben om meer gat dan blad te zijn! De gaten kunnen namelijk wel 90% van het bladoppervlak innemen, wat er wel voor zorgt dat de bladeren kwetsbaar zijn.

De bladeren van deze Monstera Obliqua zijn prachtig, maar stellen wel wat eisen. De luchtvochtigheid moet continu hoog zijn, bij een te lage luchtvochtigheid drogen de bladeren snel uit. Bij een hoge luchtvochtigheid praten we over een luchtvochtigheid van 85% en hoger. Qua temperaturen prefereert deze plant temperaturen tussen de 21°C en 26°C graden. Daarnaast is het ook verstandig om deze plant te voorzien van een extra (kunstmatige)lichtbron, waardoor de plant zoveel mogelijk licht kan opnemen om zoveel mogelijk energie te maken door middel van fotosynthese. Toch moet er worden opgepast, want zo'n kwetsbare plant als deze kan ook leiden onder een overschot aan licht.

Ook iets bijzonders aan deze speciale plant is dat de Monstera Obliqua 'stolons' produceert. Dit zijn bladloze stammen, ookwel uitlopers genaamd, die horizontaal over de grond groeien tot ze weer een boom/mosstok vinden om tegen aan te klimmen. In het wild kunnen deze tot wel 20 meter lang worden!

Als ze niet in de juiste condities worden gehouden, kunnen zij snel insecten tot zich aantrekken. De meest voorkomende plagen op dit type monstera zijn voornamelijk witte vlieg, wolluizen, spint en luizen. Wanneer zij niet snel worden behandeld, kan dit de gezondheid van de plant schaden.